Nauwelijks wachttijden
Uitslag binnen 24 uur online
Onderzocht door erkende laboratoria

Een test moet betrouwbaar zijn!

Het wordt steeds populairder je gezondheid te testen. De belangrijkste reden om te kiezen voor bloedonderzoek via Check-U Testjegezondheid.nl is dat wij gebruik maken van het laboratorium in uw regio. Dit zijn CCKL goedgekeurde huisarts- en ziekenhuis laboratoria.

Andere aanbieders werken vaak met een laboratorium waar uw bloed heen gestuurd moet worden. Soms komt het te laat aan, raakt kwijt of is niet meer bruikbaar. Indien u een uitslag heeft waar u verdere opvolging van een arts of huisarts nodig heeft zal deze de uitslag van Check-U kunnen gebruiken en accepteren. Bij de andere aanbieders zal de arts u vragen weer opnieuw bloed te gaan prikken omdat het lab niet bekend is. Hetgeen voor u weer extra kosten met zich meebrengt. Ga dus voor kwaliteit. Zie de lijst met labs op onze homepage. Check-U werkt daarom alleen met de beste professionals in afname en analyse.

Thuistesten en vingerprikken kunnen valse informatie geven bij onjuist gebruik en worden door de meerderheid van de klinisch chemici afgeraden. Bovendien is er geen betrouwbaar keurmerk voor. Onderzoek heeft dit meerdere malen uitgewezen.

Uw gezondheid is belangrijk. Door Check-U wordt uw bloed getest en vergeleken met door het lab aangehouden referentiewaarden. De afname duurt niet langer dan 10 minuten.