Nauwelijks wachttijden
Uitslag binnen 24 uur online
Onderzocht door erkende laboratoria

Meer inzicht in je gezondheid door bloedonderzoek

Bloed, de spiegel van je gezondheid. Gezondheidsproblemen kunnen soms niet merkbaar zijn en toch aanwezig zijn. Check-U is de grootste aanbieder van preventief bloedonderzoek door officiële laboratoria. Preventief bloedonderzoek is in landen buiten Nederland de gewoonste zaak van de wereld. Bijna elke Amerikaan laat zijn bloed testen op Cholesterol en weet zijn PSA waarde ( prostaat). Door middel van bloedonderzoek kunnen afwijkingen in de nier- of leverfunctie aan het licht gebracht worden. Door je bloed te testen op glucose kan men diabetes opsporen en de ziekte in een vroeg stadium behandelen. Let wel: meer dan 250.000 mensen weten niet dat ze Diabetes type I of II hebben. De politiek worstelt al jaren hoe preventief bloedonderzoek meer gewoon in Nederland kan worden.

Volledig bloedonderzoek
Check-U heeft voor u diverse testpakketten samengesteld in samenwerking met een Klinisch Chemicus. Er is gekeken naar welke bloedwaarde iets kunnen vertellen over uw gezondheid. Een goede testuitslag kan natuurlijk nooit garanderen dat u 100% gezond bent, maar er kunnen wel afwijkingen worden opgespoord. De pakketten zijn Basic, Hart- en Vaatziekten, Alcohol, Allergie, HIV, Hepatitis C en de Check-U Compleet test. Deze test bestaat uit 13 tot 14 bloedwaarden zoals Cholesterol, ALAT, bezinking en schildklier waarden. Vier van de vijf meest aangevraagde laboratorium onderzoeken in Nederland komen ook voor in de Check-U Compleet bloedtest. U kunt de testen aanvullen met bijvoorbeeld de Vitamine B12. Ga naar kies een test om het volledige overzicht te bekijken. U kunt zich natuurlijk ook meteen inschrijven op vraag test aan. U krijgt dan binnen 2 werkdagen een lab-formulier voor de door u gekozen regio met handleiding en de code voor de binnen 24 uur beschikbare uitslag. U hoeft dan verder geen afspraak meer te maken.

Bezinking
Eén van de bloedonderzoeken die zowel in de Basic als in de Compleet test voorkomt is BSE ofwel bezinking. Het bezinkings-getal wordt door vele parameters beïnvloed, maar is een vrij goede maat voor de activiteit van ontstekingsprocessen in het lichaam. Bij ontstekingen zijn bepaalde eiwitproducten. Deze zorgen er voor, dat de afstoting van de erythrocyten (rode bloedcellen) vermindert of de aggregatie verhoogd wordt en sneller naar beneden zakken. De BSE zegt echter weinig over de oorzaak van die ontsteking: het kan evengoed om een zere keel gaan, als om een reumatoïde artritis of eenblindedarmontsteking. In Nederland wordt de bepaling BSE per jaar miljoenen malen uitgevoerd aangezien het een zeer eenvoudige en goedkope bepaling is. Ga naar kies een test voor het volledige overzicht.