Nauwelijks wachttijden
Uitslag binnen 24 uur online
Onderzocht door erkende laboratoria

TSH (schildklierfunctie)

Afwijking van deze waarde kan duiden op een verminderde schildklierfunctie of overactieve schildklier. Indien schildklieraandoeningen niet behandeld worden kan dit leiden tot gezondheidsproblemen zoals hart en vaatziekte, hyperactiviteit en oa depressies. Kijk voor meer informatie op www.schildklier.nl.

FT4
Wordt alleen gemeten bij een afwijking van de schildklierfunctie TSH.

* Schildklier test
In de Check-U Compleet test zitten naast een heel aantal andere waarden ook de TSH en als de waarde van de TSH afwijkt ook de FT4 ( vrije T4). De test meet de hoeveelheid thyroïd stimulerend hormoon(TSH) in het bloed. TSH wordt gemaakt in de hypofyse, een belangrijke hormoonproducerende klier in de hersenen. TSH zorgt ervoor dat steeds de juiste hoeveelheid schildklierhormonen (T4 en T3) worden aangemaakt. De schildklierhormonen regelen het gebruik van energie in het lichaam, een soort thermostaatfunctie.

Wanneer er te weinig schildklierhormonen gemaakt worden, krijgt de hypofyse het signaal om TSH te maken, dat vervolgens de schildklier stimuleert tot productie van schildklierhormonen. Omgekeerd, wanneer er te veel schildklierhormonen in het bloed aanwezig zijn, zal de hypofyse het signaal krijgen om minder TSH te maken, en gaat de schildklier minder hormonen maken.

Schildklier klachten
De meeste afwijkingen van de schildklier hebben tot gevolg dat er te weinig of juist te veel schildklierhormonen gemaakt worden. Dat leidt tot vele lichamelijke symptomen. Bij een overactieve schildklier: een snelle hartslag, gewichtsverlies, nervositeit, trillende handen, geïrriteerde ogen, slaapproblemen en een gejaagd gevoel. Bij vrouwen ook een onregelmatige menstruatiecyclus. Bij een tekort aan schildklierhormonen heeft de patiënt last van gewichtstoename, droge huid, constipatie, het snel koud hebben, vermoeidheid, bij vrouwen zware menstruatiebloedingen.

Veel kleine ongemakken kunnen het gevolg zijn van een te sterk of te zwak aangestuurde schildklier. Door de Check-U test wordt gemeten of de schildklier goed wordt aangestuurd ( TSH) en bij afwijkingen wordt dan gemeten of de schildklier wel of niet genoeg T4 voortbrengt.

Wilt u weten of uw schildklier goed werkt , schrijf u dan in op vraag test aan voor de Check-U Compleet test van testjegezondheid.nl.

Klik hier voor een vergelijkingstabel van alle testen.

 

Compleet Preventief Medisch Bloedonderzoek