Nauwelijks wachttijden
Uitslag binnen 24 uur online
Onderzocht door erkende laboratoria

Kreatinine (nierfunctie)

Een verhoogde waarde kan duiden op een verminderde nierfunctie. Hoe eerder dit ontdekt wordt hoe beter. Voor meer informatie zie ook www.nierstichting.nl.

Kreatinine wordt door de arts aangevraagd om inzicht te krijgen in de werking van de nieren. Vaak wordt de test samen met een aantal andere tests aangevraagd als een soort overzicht van het functioneren van een aantal belangrijke organen in het lichaam. Dit kan gebeuren bij patiënten om meer inzicht te krijgen in de algehele gezondheidstoestand, maar ook bij gezonde personen die een keuring of check-up ondergaan. Ook wanneer iemand acuut ziek is, bijvoorbeeld door een ontsteking van de nier, of chronisch ziek bijvoorbeeld door suikerziekte, is informatie over de nierfunctie belangrijk. In beide gevallen kan met de kreatininetest het beloop van de ziekte en het effect van de behandeling gecontroleerd worden.

Kreatinine wordt ook aangevraagd voorafgaand aan sommige procedures, zoals een CT-scan, waarbij stoffen worden toegediend die de nieren kunnen beschadigen. Met behulp van de kreatinineklaring is het mogelijk goede informatie te krijgen over de werking van de nieren.

De kreatininewaarde kan verhoogd zijn door verschillende oorzaken:

  • een ontsteking in de nier (glomerulonefritis, pyelonefritis) als gevolg van een bacteriële infectie
  • beschadiging van niercellen door vergiftiging (inname van een schadelijke stof) of als bijwerking van een geneesmiddel
  • een auto-immuunziekte
  • als gevolg van processen die de afvoer van urine hinderen: prostaatziekte, nierstenen
  • een verminderde doorbloeding van het nierweefsel voorbeeld door shock, uitdroging, hartfalen, vaatziekte en complicaties van diabetes
  • een tijdelijke verhoging treedt op bij spierbeschadiging, bij voorbeeld door een trauma. 

Een verlaagde waarde is meestal geen reden voor ongerustheid. Alle situaties waarbij de spiermassa afneemt (zoals bedlegerigheid, amputatie van een arm of been, ouderdom) gaan gepaard met een verlaging van de hoeveelheid kreatinine in het bloed. Een lichte verlaging van de hoeveelheid kreatinine in het bloed kan optreden tijdens de zwangerschap.

 

Basic nuchter bloedprikken test

Basic niet nuchter bloedprikken test

Compleet Preventief Medisch Bloedonderzoek