Basic nuchter

Test op belangrijkste standaard waarden aangaande hart- en vaatziekten, diabetes, nier- en leverfunctie.

  • Cholesterol - Grootste veroorzaker hart- en vaatziekte
  • Glucose Nuchter - Diabetes
  • ALAT - Leverfunctie
  • Kreatinine - Nierfunctie
  • BSE – Bezinking – Ontstekingen