Nauwelijks wachttijden
Uitslag binnen 24 uur online
Onderzocht door erkende laboratoria

PSA Test - Laat een PSA bloedonderzoek doen

In de landen om ons heen en de VS doet bijna elke man jaarlijks een PSA test. Een vroege ontdekking van prostaatkanker kan van levensbelang zijn. In de toekomst zal de PSA test waarschijnlijk als bevolkingsonderzoek worden ingevoerd. Zolang dat nog niet zo is, is het vooral voor mannen van 47 tot 59 belangrijk een PSA test te doen. Een vroege behandeling is belangrijk. We mogen deze test alleen aanbieden voor België.

Vraag deze test aan

Bloedonderzoek PSA

De test meet de hoeveelheid Prostaat Specifiek Antigeen (PSA) in het bloed. Als het PSA in het bloed verhoogd is, kan dit wijzen op prostaatkanker, maar dat hoeft niet zo te zijn. Het PSA is namelijk ook verhoogd bij een ontsteking van de prostaat en bij goedaardige aandoening van de prostaat. Dat betekent dat het prostaatweefsel actiever is dan normaal, maar dat er geen sprake is van kanker. Verder kunnen lichte verhogingen van PSA gezien worden bij mensen van Afrikaans-Amerikaanse oorsprong. Bij iedere man zal het gehalte aan PSA in het bloed langzaam stijgen met de leeftijd.

Sterk verhoogd:
In de medische wereld is men het er wel over eens dat voor patiënten met een PSA-waarde groter dan 10,0 µg/l er een sterke aanwijzing is voor prostaatkanker; de kans daarop is dan meer dan 67%.

Licht verhoogd: 
Bij waarden tussen 4,0 en 10,0 µg/l kan er sprake zijn van prostaatkanker, maar dat is niet zeker (de kans bij deze waarde is ongeveer 25%). Er kan ook sprake zijn van een ontsteking (prostatitis) of een benigne prostaat hypertrofie (BPH).

Na een radicale protaatverwijdering (prostatectomie) hoort het PSA onder de detectielimiet van de bepaling te liggen (=niet aantoonbaar). De detectielimiet voor PSA verschilt tussen laboratoria, maar ligt ongeveer in de orde van 0,003 µg/L.

Bij een testuitslag met waarden tussen 4,0 en 10,0 µg/l kan de bepaling van vrij PSA van nut zijn, omdat een relatief lage hoeveelheid vrij PSA ten opzichte van totaal PSA een grotere kans geeft op prostaatkanker. Juist deze combinatie van vrij PSA en totaal PSA kan dan de doorslag geven voor een arts om wel of geen prostaat biopsie te verrichten. Oudere mannen hebben altijd een grotere hoeveelheid PSA in hun bloed. Dit kan in een later stadium nog gedaan worden. Evenals vervolg onderzoek.

In verband met de Wet op Bevolkingsonderzoek bieden we deze test niet in Nederland aan.

De voor en nadelen van een PSA onderzoek

We willen u graag wijzen op de voor- en nadelen van deze test:

Het doen van de PSA-test heeft voor- en nadelen. Weeg voor uzelf af welke hiervan voor u van toepassing zijn.

Argumenten vóór

  • Als de uitslag van de PSA-test goed is, kan dat geruststellend zijn.
  • De PSA-test kan prostaatkanker helpen opsporen, voordat ik misschien klachten krijg.
  • Als ik mede dankzij de PSA-test een succesvolle behandeling onderga, heb ik een grotere kans op genezing en leef ik misschien langer.
  • Als de behandeling in een vroeg stadium slaagt, word ik niet geconfronteerd met de gevolgen van verder gevorderde prostaatkanker, zoals uitzaaiingen. 

Argumenten tegen

  • Als mijn PSA-waarde verhoogd is en verder onderzoek geen prostaatkanker aantoont, dan ben ik voor niets 'de medische molen' ingegaan en heb ik me nodeloos ongerust gemaakt.
  • De PSA-test brengt kanker niet altijd aan het licht. Na een normale uitslag kan ik mij ten onrechte opgelucht, of juist toch nog bezorgd voelen.
  • Er is een risico dat ze door de PSA test een langzaam groeiende tumor vinden, waarvan ik nooit last gekregen zou hebben.
  • Ik kan te maken krijgen met mogelijke complicaties van de  behandeling van prostaatkanker.

Kies voor jezelf , laat je niet verrassen, doe een PSA onderzoek.